Afrikaans in Europa – besoek die webblad

Webeienaar :  Rina Loader

 

BCnet – besoek die webblad

 

Boeke van Gister – besoek die webblad

Webeienaar :  Lappies Labuschagne

 

Buro van die WAT – besoek die webblad

Hoofredakteur :  Willem Botha

 

Die Groot Trek – besoek die webblad

Webeienaar dr. Leon Oberholster oorlede op 3 Julie 2011.

Blad geskenk aan Voortrekkermonument; open binnekort.

 

Die Knoop – besoek die webblad

Webeienaar :  Gerrie de Beer

 

Die Roepstem – besoek die webblad

Webeienaar :  Marcel Bas

 

Ditsem Vrystaat – besoek die webblad

Redakteur :  Johann Dannhauser

 

GISA – besoek die webblad

 

Heiligdom – besoek die webblad

Webeienaar Petrus van Eeden

 

Leer Afrikaans aanlyn – besoek die webblad

Webeienaar :   Jacques du Plessis

 

LitNet – besoek die webblad

Uitvoerende redakteur :  Etienne van Heerden

 

Ons Blêrkas – besoek die webblad

Webeienaar :  Johann Lochner

 

Onsdorp – besoek die webblad

Webeienaar :  Hennie Greeff

 

Sentrum vir Besigheids- en Taaldiens  – besoek die webblad

 

Soek Afrikaans – besoek die webblad

 

Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) – besoek die webblad

Skakelpersoon :  Chris Klopper

 

TANAP – besoek die webblad

Resolusies van die Politieke Raad, Kaap de Goede Hoop

 

Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA)  – besoek die webblad

 

WOES – Kreatiewe platform vir Afrikaans – besoek die webblad

Webeienaar :  Willem Gous