ALFONSO SMUTS

 

 

Die Kaalvoetvrou, 地 een-en-地-half maal lewensgrootte standbeeld van 地 Voortrekkervrou met 地 kappie. In 1977 onthul deur mnr. Fanie Maree op sy plaas in die Retiefspas naby Kerkenberg, suid van Harrismith. Opdraggewer: Vrystaatse Voortrekkers. Medium: Brons. (Die eerste Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika, mnr. C.R. Swart, het die wydingsrede tydens hierdie onthulling gelewer.)

 

Alfonso Smuts

 


 

JOHANNES GERHARDUS BORMAN

 

地 Bos afrikaners uit die tuin

(Klik vir vergroting)

 

Bloekombome naby Pretoria

(Klik vir vergroting)

 

Brandwag, Golden Gate, Vrystaat

(Klik vir vergroting)

 

JG Borman