Skryf gerus aan

helena@taaloord.co.za

 

oor enige verbandhoudende sake, onder andere om

  •  gereeld die e-brief en ander berigte te ontvang

  • 17e- en 18e-eeuse Nederlandse dokumente te laat transkribeer en vertaal

 

U is ook welkom om ander belangstellendes van die webblad te laat weet.

Met ons almal se hulp word ín sterk netwerk opgebou tot voordeel van die goeie saak.