Opvoedkundig / Educational

Beeld
Bestelkode
Titel
Beskrywing
Opmerking
Prys

ODAW-HCL
Diereryk / Animal Wor(l)d
Ons Diereryk / Animal Wor(l)d consists of at least 10 games, including a puzzle, CD, 200+ word cards (English and Afrikaans sets), a book, and 2 guidebooks (English and Afrikaans).

* Do the full colour animal puzzle
* Match animal parts
* Listen to the sound of animal music
* Then tell who’s who
* Find the words for different members of each animal family
* Read more about animal idioms (Animidioms)

Die voorskoolse kind kan die pragtige legkaart bou, die diere wat daarop voorkom, uitsoek en hulle kenmerkende fisiese eienskappe bepaal en benoem. Alles wat op die kaartjies is, kan vir hom voorgelees word. Sodoende leer hy luister-luister van mak en wilde diere en hul geluide; hy leer die name van verskillende lede van dieregesinne (pa, ma en kleintjie(s)) en van versamelname. Later wanneer die kind leesvaardig is, kan hy uiteraard self lees en die kaartjiemaats pas.

AFRIKAANS & ENGLISH
NUUT
R180-00

OD-HCL
Ons Diereryk
Ons Diereryk bestaan uit 6 speletjies en sluit ondere ’n CD, legkaart en woordkaartjies, asook ’n handleiding (Afrikaans) in.

* Bou die volkleur-dierelegkaart
* Luister na dieregeluide
* Vind uit watter dier hoort by watter geluid
* Laat diere by hul kenmerke pas
* Soek die lede van verskillende dierefamilies
* Lees oor diere en hul dinge (Idiome-mallemeule)

Ons Diereryk verryk die speler met baie meer as net speletjies. Deur hierdie opvoedkundige pakket word ’n verskeidenheid vaardighede ontwikkel en ingeskerp. Taal- en natuurkennis word op ’n vernuftige manier geïntegreer en op ’n baie aangename en ontspanne wyse aan die kind oorgedra. Die pakket is sodanig ontwerp dat daar iets interessants en leersaams is vir elke jongkind-vlak.

AFRIKAANS
NUUT
R150-00

AW-HCL
Animal Wor(l)d
Animal Wor(l)d consists of at least 6 games, including a puzzle, CD, word cards and a guidebook (English).

* Do the full colour animal puzzle
* Match animal parts
* Listen to the sound of animal music
* Then tell who’s who
* Find the words for different members of each animal family
* Read more about animal idioms (Animidioms)

Animal Wor(l)d is constructed in such a way that there is something interesting as well as educational for each phase of the mental and language development of the young child. This educational package developes and sharpens a variety of skills. In a novel manner the appropriate vocabulary and grammar are integrated with facts from nature. This rich variety of information is transmitted to the child in a very friendly and relaxed way.

ENGLISH
NUUT
R150-00

DMAM-HCL
Dieremusiek / Animal Music
Hierdie pakket bestaan uit:

6 kaarte met tekeninge van diere uit die speletjie
CD met geluide van al die diere op die kaarte, asook ’n blad waarop die skets van elke dier gekoppel word aan die nommervolgorde van sy/ hulle geluid
NUUT
R40-00

DLAP-HCL
Dierelegkaart / Animal Puzzle
Hierdie pakket bestaan uit:

Die dierelegkaart van die pakket
verpak in ’n Diereryk- of Animal Wor(l)d-houer
NUUT
R55-00