Taaloord-winkelGreen
        dot as line


Hartlik welkom by hierdie nuwe afdeling van Taaloord!

Bederf jouself met die produkte wat ook as geskenke aan andere ure se lees-, kyk en/of speelgenot sal verskaf.

Op hierdie blad word ’n verskeidenheid items in die vier afdelings links te koop aangebied. Indien jy op die beeld klik, open daardie afdeling se produklys met al die nodige inligting per item.

Daar word beplan om gereeld items, veral onder Boeke/Books by te voeg. Die onderskeie lyste sal gereeld uitgebrei word met bykomende items terwyl wat verkoop is, geskrap word.

In die persoonlike hantering van elke boek wat hier opgeneem is, het ek weer eens bewus geraak van die waarde van die woord – by uitstek die Afrikaanse woord. Eintlik behoort die oorgrote meerheid boeke wat hier te koop aangebied word, as klein Africana beskou te word, aangesien daar geen moontlikheid of geleentheid van ’n herdruk sal wees nie. Van my kant is dit in die meeste gevalle die laaste aanbod van ’n laaste oplaag, as ek dit so mag stel.

Doen navraag en plaas bestellings by taaloordwinkel@taaloord.co.za, by ontvangs waarvan die posgeld en bankbesonderhede verstrek sal word.

Met vriendelike groeteGreen dot as line
“Ek het jou gedigte gelees en was eenvoudig oorweldig met die skoonheid daarvan en die uniekheid daarin. Jou gedigte in hierdie bundel het lengtes van temas, breedtes van uitsigte, hoogtes van waardes en dieptes van betekenisse.
Ek het my verlustig in die pragtige Afrikaanse woorde en die struktuur van die sinne. Jou digkuns is vir my verfrissend oorspronklik.” – PJM


The writer examines the complex genius that was Herman Charles Bosman in a fresh and sometimes controversial light in this exposé of his work and private life. Who can deny the brilliance in creating a character such as Oom Schalk Lourens and the evocative tales of the Marico bushveld? Or the chilling observations in his autobiographical Cold Stone Jug? Love him or hate him, Bosman was, and is, one of South Africa's finest literary sons.

Volkleurkatalogus van J.G. Borman se water- en olieverfskilderye in privaatbesit.

"Die oorheersende kenmerk van Borman se skilderwerk is die volkome harmonie wat bestaan tussen tema en uitbeelding ... van veral die ongeskonde prag van die Suider-Afrikaanse landskap as deel van die grotere Skepping. So spreek ’n Borman tot die hart en siel van ons land en sy mense."


"Die feit dat daar nog geen lewensbeskrywing van ons Landstigter bestaan nie, het my genoop hierdie boek te skryf. As kind het ek kennis gemaak met ’n ou aia, ’n gewesene slavin, en die afstammeling van ’n slawe-gesin, wie se voorgeslag aan die Kaap aangeland het in Van Riebeeck se tydperk. Dit was sy wat vir my van die ou dae vertel het. ... Ek het getrag om soveel as moontlik uit Van Riebeeck se Dagboek te put, en, waar moontlik, homself te laat praat." (Uit Leipoldt se Voorwoord)

Green
       dot as line

Bestel-inligting

Die volgende inligting moet ingesluit word by die bestelling wat gestuur word aan taaloordwinkel@taaloord.co.za:

1. Die kode, titel en outeur/skepper, asook die prys van die item.

2. Die volledige afleweringsadres.

By ontvangs van die bestelling word die items geweeg, die pos-/koeriergeld bereken en die totale bedrag asook die bankbesonderhede verstrek. Na ontvangs van ’n bankinbetalingsbewys word die pakkie gepos en die volgnommer daarvan aan die kliënt gestuur.

Indien ’n bestelling R500-00 of meer beloop, word ’n korting van
15% op die pos-/koeriergeld toegestaan.