CD / DVD

Buiteblad
Bestelkode
Titel
Beskrywing
Opmerking
Prys

WndB-HL
Woordereis na die Brontaal Kom gerus saam op ’n ongelooflike woordereis oor eeue der eeue heen, en hoor en beskou van die oudste woorde denkbaar wat tans as beperkte skat uit die vervloë taal van die oerland nog in die gebruikswoordeskat van Afrikaans en in sekere gevalle in ’n mindere mate deur hedentydse Nederlands en Vlaams in bewaring gehou word.
“Ek neem Afrikaans terug in tyd en lê op woordvlak skakels tussen taalvorms van duisende jare gelede en hierdie jongste Germaanse taal, en daarby ook die enigste een wat op Afrikabodem ontwikkel het. Ons taal is ryk aan melodie en klankakkoorde, waarin en waardeur van die mees alledaagse tot die mees verhewe gedagtes en begrippe woordgestalte vind.”
Hierdie woordereis na die Brontaal is ’n onvergeetlike ervaring!
DVD
R100-00

Borman-E
Borman-eeufeesgedenkuitstallings Ter nagedagtenis aan J.G. Borman (1912-1981), in lewe ’n bekende Pretoriase olie- en waterverfkunstenaar, is daar twee eeufeesgedenkuitstallings in 2012 gehou: op sy verjaarsdag, 14 Junie, in Pretoria en later dieselfde jaar in Pinelands, Kaapstad.
“Die oorheersende kenmerk van Borman se skilderwerk is die volkome harmonie wat bestaan tussen tema en uitbeelding – veral die uitbeelding van daardie tema wat sentraal staan in sy kuns: die ongeskonde prag van die Suider-Afrikaanse landskap as deel van die grotere Skepping.
So spreek ’n Borman tot die hart en siel van ons land en sy mense.”

(’n Borman-waterverf versier die Rooswater-bundel se buiteblad.
Die kleurbrosjure van sy skilderye in privaatbesit verskyn onder die Boeke-afdeling.)
DVD
R100-00

MH-LOG
My Herinneringe – oorlog deur die oë van ’n kind ’n Boeredogtertjie se herinneringe aan die Tweede Vryheidsoorlog (ABO) is later deur haar as volwassene te boek gestel. Die inhoud is in verwerkte en uitgebreide vorm deur haar kleindogter in 2012 die Oorlogsmuseum, Bloemfontein aangebied.
Kyk deur die oë van hierdie kindjie na die Oorlog (1899-1902) en raak opnuut bewus van die ingrypende invloed wat die meedoënlose vernietiging op hulle lewens gehad het – nie slegs tydens die stryd nie, maar nog lank ná die vredesluiting op 31 Mei 1902.
DVD
R100-00

TOH-DVD
T.O. Honiball
Thomas Ochse Honiball was geliefd onder Afrikaanssprekendes en sy werk word steeds as volksbesit beskou, veral onder diegene wat daarmee grootgeword het; die ervarings-wêreld  en milieu wat hulle met Honiball gedeel het, het hulle in staat gestel om sy werk te verstaan en te waardeer as ware volkshumor. Piktorale humor, dit wil sê karikature, spotprente en strokies, bevestig die ou gesegde dat een prent meer as ’n duisend woorde spreek.

Wanneer mense sodanige prente aanskou, word dit gou duidelik wat bedoel word met ’n term soos volkshumor. Die werk van T.O. Honiball, voorste eksponent van Afrikaanse skrokies en spotprente, verbeeld onomwonde wat "Afrikaanse humor" is. Nogtans is humor, soos kultuur, nie staties nie en daarom verbeeld Honiball se werk die humor van hierdie kunstenaar se volk gedurende sy leeftyd.
DVD
R120-00


VOC-argiefmateriaal
TANAP-CD
TANAP Project
Resolutions of the Council of Policy of the
Cape of Good Hope (1651-1795)

TANAP (Towards A New Age of Partnership) was a project initiated by the Nationaal Archief in The Hague and funded by the Dutch Government with the objective of transcribing and digitising the Resolutions of the Council of Policy of the Cape of Good Hope between 1651 and 1795 and making the data available to the general public and for scholarly purposes.
The original database (main dataset) is 'archived' by the Nationaal Archief. This version is the authentic record and cannot be accessed.
The TANAP CD is copyrighted to the TANAP Project (Nationaal Archief) and Sentrum vir Besigheids- en Taaldiens.
This product may be used by third parties as they wish, but the TANAP Project (Nationaal Archief) and the Sentrum must always be acknowledged, and the third parties may not reproduce, disseminate, display or publish the information without permission from NA/Sentrum.

CD
R100-00


VOC-argiefmateriaal

TEPC-CD
TEPC Project
Transcription of the Estate Papers of
the Cape of Good Hope

Transcriptions of manuscripts from the Cape Archives about people and places at the Cape of Good Hope 1673-1834
1.    Inventories, Auction Lists and Estate Accounts
Introduction   
1.1    Inventories
    MOOC8/1-75 (75 volumes)
    Bilingual List to the Inventories (Dutch and English)
    Transcribing the Inventories – a personal experience
    Table of women whose deaths were childbirth-related
    The Orphan Chamber – a visit
1.2    Auction Lists   
    MOOC10/1-5 (5 volumes)
    MOOC10/6-46: Indexed
1.3    Estate Accounts
    MOOC14/1-85: Indexed
    Häszner's Medical Home Manual
2.    "Bandietenrollen"
    Introduction
    CJ3186-CJ3192A (8 volumes)
    CJ 2562-CJ 2568 (7 volumes)
3.    VOC Muster Rolls
    Introduction
    VC39/2-VC48 (11 volumes)
    NA12537-12653 (7 volumes)

CD
R100-00


VOC-argiefmateriaal
NAB-CD
THT
"Vrijboek" Lists transcribed
1768-1791

The Tracing History Trust (THT) presents the "Vrijboek" Lists Project CD:
Images and transcripts of "Vrijboek Lists of the Cape of Good Hope (1768-1791) vested in the Nationaal Archief (NA), The Hague. It contains the following information:

VOC "Vrijboek" Lists
1. Introduction
2. Images & transcripts
2.1 NA 12646          2.2 NA 12647          2.3 NA 12648
        1768-1769              1783-1784               1786-1787
        1769-1770              1784-1785               1787-1788
        1770-1771              1785-1786               1788-1789
        1771-1772                                                 1789-1790
       
1773-1774                                                 1790-1791
        1774-1775
        1775-1776

"Lijst van het Corps Pennisten"
CAR M16 Diverse stukken en boeken tot de Secretarie behoorende – 1778-1826
(pp. 231-237)


CD
R100-00


VOC-argiefmateriaal
DAGR-1
THT
"VOC Daghregisters" Part 1
1687 and 1692


Die inhoud van die huidige CD bestaan uit die beelde en transkripsies van twee dagregisters tydens Simon van der Stel se bewind (1687 en 1692), asook ’n inleiding waarin inligting oor die werkwyse en inhoud verstrek word (NA-kaarte wat in die Grote Atlas verskyn, is gebruik).


Die CD bevat die inligting van die eerste deel van ’n voorsiene vyf dele (dus 5 CD’s altesaam) waarvolgens elf gefotografeerde VOC-dagregisters per tydperk gegroepeer word. Die elf dagregisters wat in die Kaapse Argief ontbreek, word in die Nationaal Archief, Den Haag, gehuisves en bevat in die meeste gevalle marginalia wat die dokumentinhoud in ’n groot mate verryk.

CD
R100-00