“Afrikaans … een zuster van het tegenwoordige Hollands: deze taal is ons door de Voorzienigheid in de loop des tijds bereid, opdat zij ons het middel zou zijn om kennis te ontvangen en mee te delen: deze moeten wij gebruiken, zullen wij eenmaal voor ons zelven en de wereld al datgeen worden wat wij kunnen zijn. Ja, aan de onbeschroomde en volledige erkenning van de Afrikaanse taal hangt de toekomst van Zuid-Afrika.”

Arnoldus Pannevis (1838–1884)

Taaloord streef die volgende doelwitte na:

  • Die bevordering van Afrikaans
  • Die instandhouding van Afrikaans-taaltrots
  • Die handhawing van Afrikaans in die talebestel
  • Die uitbouing van gemeenskaplike taal- en kultuurhistoriese bande

Groot nuus: Taaloord se e-winkel is oop

2016-wenners op Taaloord

  • Idiome: Volledig van A tot Z en kinderboekies oor idiome.

  • Stamboomboord: o.a "Is ons van mistieke herkoms?"

 

 

Die soeke na dié Bron onthul
glinsterdrade in die fynspel van
die goddelike wonderwoord
 ...

 


 

Uit die stand van die sterreprag
skep ons beelde, woorde en
verhale ...


  Wil jy graag jou herinneringe bewaar?
Klik dan hier om die volgende webblad te besoek.